for sponsorar

Me i Strilawalk ønskjer samarbeid med bedrifter som vil støtte barnekreftsaka. Nokon støttar oss direkte økonomisk, andre med praktisk hjelp til arrangementet.

 

Vi kan tilby logo på dei offisielle Strilawalk-skjortene og omtale på vår facebook-side.

 

Du kan sjølv velje sponsorløysing, me tilpasser ein avtale som passer for di bedrift.

 

Korleis komme i gang?

 

Ta kontakt med Sponsoransvarlig; Ida Fløisand-Hansen på mail ida@strilawalk.com eller på tlf 944 22 726.

Eller send ei melding på vår facebook-side.

Me gjer merksam på at bedrifter som vil ha logo på t-skjorte må ha avtale med oss før den 7.september 2020 for at vi skal få det med i trykket

våre sponsorar - 2020

© 2020 av StrilaWalk 

Ring oss:

484 97 364

Nygardsvegen 2, 5337 Rong